Categorie: Home

De 5 Sola’s

De vijf sola’s zijn vijf Latijnse stellingen die tijdens de reformatie geformuleerd zijn als kernpunten van het protestantse geloof.Sola fide (Alleen door geloof) Rechtvaardiging (zondeloos worden voor God) komt alleen… Lees verder »