JBC 8 januari 2017

Meer weten over profetieën in de bijbel : KLIK Hierop !

Deze site probeert profetieën uit de Bijbel in kaart te brengen. Welke verzen zijn profetisch, wat is hun betekenis en welke profetieën zijn inmiddels uitgekomen? Sommige profetieën zijn eenvoudig te herkennen en te verklaren, anderen vallen niet zo makkelijk op en vragen veel studie om de betekenis ervan te doorgronden. Dit komt helemaal overeen met wat Spreuken 25:2 leert: “Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden”.

Daniël Verklaart dat Genadetijd Sluit!

 

Wie is het Beest in het Boek Openbaring?